JAK ZNÍ SIRÉNA

Signály prvků varování v ČR – popis signálů, jejich grafické znázornění a zvukové ukázky  u všeobecné výstrahy, zkoušky sirén a požárního poplachu.

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

Image

Všeobecná výstraha.mp3 Všeobecná výstraha.mp3 (148,67 KB)

Zkouška sirén

Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén“.

Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.

Image

Zkouška sirén.mp3 Zkouška sirén.mp3 (147,00 KB)

Termíny zkoušek sirén v roce 2013

1.8. 5.9 3.10. 7.11. 5.12.
2013 2.1. 6.2. 6.3. 3.4. 1.5. 5.6. 3.7. 7.8. 4.8. 2.10. 6.11. 4.12.

Požární poplach

Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

 

 

Image

Požární poplach.mp3 Požární poplach.mp3 (85,30 KB)